بازدید هیاتی از دانشگاهیان کشور قزاقستان
بازدید هیأتی از دانشگاهیان کشور قزاقستان

هیاتی از دانشگاهیان کشور قزاقستان روز دوشنبه 15 آبان 1396 از دانشگاه الزهراء (س) بازدید کردند. در این نشست خانم دکتر غینی ژومادیلووا رئیس مرکز شرق شناسی دانشگاه فارابی قزاقستان، و دکتر میزاخان الیمبای اف معاون رئیس در امور ارتباطات بین المللی دانشگاه تربیت مدرس قزاقستان، دکتر آیدا التای وا مدیر مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه تربیت این دانشگاه، و ژانل بولاتوا کارشناس ارشد بخش توسعه فعالیتهای بین المللی دانشگاه ملی اوراسیا از کشور قزاقستان با خانم دکترکریمی مدیر مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه الزهرا (س)، خانم دکتر حناچی مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی و جمعی از استادان گروه ادبیات فارسی و زبان روسی این دانشگاه دیدار و مذاکره نمودند. در این دیدار، محورهای همکاری بین دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاههای قزاقستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها آموزش حضوری و مجازی زبان فارسی و تبادل دانشجوی زبان فارسی و روسی بود. دکتر کریمی ضمن معرفی مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س) و دوره‌های فارسی‌آموزی آن، ظرفیت های آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی را تشریح نموده و در زمینه تبادل مواد آموزشی و استادان این رشته نیز اعلام آمادگی کردند که مورد توجه و استقبال هیات اعزامی از دانشگاه های قزاقستان قرار گرفت