آموزش » دوره‌های آموزش زبان فارسی
دوره های آموزش زبان فارسی

دانلود جدول‌های دوره‌های آموزش زبان فارسی

برنامه ساعت‌های یک ترم آموزش زبان فارسی عمومی

برنامه ساعت‌های یک دوره کامل آموزش زبان فارسی عمومی


* یک دوره کامل زبان فارسی عمومی 12 ترم است.

* طول یک دوره کامل بدون احتساب روزهای تعطیل در جدول آورده شده است. بنابراین، زمان بیشتری برای گذراندن یک دوره کامل نیاز است. این مدت تقریبا دو ماه بیشتر از زمانی است که برای یک دوره کامل در جدول بالا اعلام شده است.

برنامه ساعت‌های یک ترم آموزش زبان فارسی تخصصی

برنامه ساعت‌های یک دوره آموزش زبان فارسی تخصصی

* یک دوره زبان فارسی تخصصی 2 ترم است.

* برنامه زمان‌بندی کلاس‌های دوره‌ مجازی بر اساس ساعت کشورهای مختلف و بنابر تقاضای زبان‌آموزان قابل تغییر است.

* آموزش حضوری و مجازی هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان است.