ثبت نام » شهریه دوره‌ها
شهریه دوره‌ها

دانلود اطلاعات درباره شهریه دوره‌ها


 

برنامه زمان‌بندی کلاس‌های دوره‌ مجازی بر اساس ساعت کشورهای مختلف و بنابر تقاضای زبان‌آموزان قابل تغییر است.

شهریه کلاس‌ها شامل امکاناتی مانند خوابگاه و غذا نمی‌شود.

آموزش حضوری و مجازی هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان است.

شهریه فقط به صورت دلار دریافت می‌گردد. بنابراین، بهتر است فارسی‌آموزان ارز مورد نیاز برای شهریه را در کشورشان تهیه نموده و همراه خود داشته باشند.