تماس با ما
تماس با مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه الزهراء

شماره تلفن: 02185692359

شماره تلفن داخلی: 2359

شماره تلگرام:09108959648

 فکس: 02188048038

ایمیل:ictp@alzahra.ac.ir