مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه الزهراء (س)


13

حضور استاد فرانسوی خانم پروفسور کریستین میلار در دانشکده الهیات

 حضور استاد فرانسوی خانم پروفسور کریستین میلار در دانشکده الهیات

در روز دوشنبه 1395/11/11، مدیر مرکز آزفای دانشگاه الزهراء (س)، خانم دکتر کریمی، با دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه استراسبورگ فرانسه که به دعوت دانشکده الهیات در دانشگاه الزهراء (س) حاضر شده بودند دیدار نمودند. خانم پروفسور کریستین میلار، استاد گروه مطالعات انسانی دانشگاه استراسبورگ، زمینه های موجود برای فارسی آموزی دانشجویان رشته‌های الهیات، شرق شناسی، عرفان اسلامی و تاریخ اسلام را بسیار مناسب ارزیابی نمودند. آقای دکتر حسین بیک باغبان، استاد افتخاری دانشگاه استراسبورگ و رئیس مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش‌های ایرانی، نیز تأکید نمودند که دانشگاه استراسبورگ دارای کرسی‌های زبان فارسی از مقطع کارشناسی تا دکتری تخصصی است و در این زمینه مایل به همکاری با مرکز آزفای دانشگاه می باشد. با توجه به ظرفیت های فراوان همکاری بین دو دانشگاه در رشته ها و زمینه‌های مختلف آموزشی و پرورشی، مقرر گردید ضمن استمرار رایزنی‌ها، بین دو دانشگاه تفاهم نامه همکاری امضاء گردد.

 

تعداد مشاهده خبر: (737)
کد خبر: 828